Skaffa laddstation för ditt företag

Personalen uppskattar det, och myndigheterna uppskattar det. Laddstation för företag har blivit en veritabel succé, och personalen kan nu ladda sina bilar på samma gång som de jobbar.

Det finns ingen tvekan om att grön el är framtiden. Allt fler skaffar laddstation för företag, och alla tycker att det är bra. Myndigheternas satsning Klimatklivet visar att både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket är intresserade av att företag och organisationer använder sig av bränslen som inte ger avgaser och utsläpp. Koldioxidutsläppen är reglerade och måste begränsas, så laddstationer är helt i linje med miljötänk i företagen.

Laddstationen ger en renare miljö

Kontakta ett företag som installerar laddstation för företag, så får du veta mer om hur du och ditt företag kan dra fördel av detta. Myndigheterna sponsrar en hel del av dessa investeringar, men det kan skifta från tid till annan, så det är bäst att kolla vilka regler som gäller när det är dags för ditt företag att agera. Kolla vilka bidrag som finns att söka.

Laddstationen ger en renare miljö och begränsar skadliga utsläpp, så det är en bra investering för framtiden. Det kommer att bli verklig rusning efter laddstationer när bensinpriserna går upp, och nya bilar kommer att ha ny teknologi för driften. För arbetstagaren är det en fördel att kunna ladda sin bil på jobbet. Man arbetar under tiden och behöver inte åka iväg för att tanka. När man ska åka på kundbesök är bilen fulltankad och klar. Tidsmässigt är det mycket bra, både för företaget och den anställde.